Dofinansowaniez Funduszy Europejskich

 

 

Firma Dziewiarska „STAN-RYS” realizuje projekt dofinansowany w całości z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firma Dziewiarska „STAN-RYS” S.Kilanowski i spółka, spółka jawna”

 

CEL PROJEKTU:  Pomoc średnim przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

 

PLANOWANE EFEKTY:  Poprawa płynności finansowej

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 127.128,00 zł

 

Projekt został w 100% dofinansowany ze środków Wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.4 dotacje na kapitał obrotowy